Vezetői összefoglaló

cikk

A Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező spirituális turista útvonalhálózat kialakításának gondolata, a Mária Út-terv, a 2000. év után fogalmazódott meg magánszemélyekben. Ideája három pilléren nyugszik:

  • Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal;
  • A spiritualitást, illetve a mindennapi élet rutinjaiból való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása, valamint
  • A kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékeinek.

A Mária Út – Via Mariae-terv gyalogos és kerékpáros, vallási tartalmú turista útvonalhálózat kiépítését és működtetését jelenti az osztrák Mariazell-től Magyarországon át a romániai Csíksomlyóig. A régió zarándok és búcsújáró-helyei, kegyhelyei a mai napig élnek, aktív vonzerővel bírnak, ugyanakkor ezek összekötése, egységes turisztikai attrakcióvá szervezése lehetővé teszi a vallási hagyományokon túl a kulturális és természeti kincsek bemutatását a nagyközönség számára. A Mária Út magyarországi útvonala már meglévő, kiépített turista utakra esik. Teljes magyarországi szakaszából az úgynevezett M1 és M10 kelet-nyugati főág hálózati kiágazások nélküli hossza 840 km, amelyből az észak-magyarországi, hálózati kiágazások nélküli szakaszok 184 km-t tesznek ki, azokkal együtt 400 km körüli. Jelen projekt a közép-európai Mária Út magyarországi útvonalából észak-magyarországon a prémium utas hálózati szakaszok, és a hozzá kapcsolódó attrakciók és szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul.

Esetünkben egy komplex térségi, vallásturisztikai attrakciófejlesztési projektről van szó, amelynek specifikus céljai:

  • A Mária zarándokúton található emlékek, kegyhelyek bemutatása,
  • Összefüggő turisztikai aktivitások fejlesztése, ezek közös turisztikai csomagban kapcsolása, szinergikus üzemeltetése.
  • Turisztikai termékek és vonzerők fejlesztése, és kapcsolódó infrastruktúra prémium úttá fejlesztése.

Ehhez kapcsolódóan a Mária Út két fő célcsoportja:

  • A hívő és vallásgyakorló katolikusok és esetleg más felekezethez tartozó keresztények, kor és társadalmi pozíció nélkül;
  • A hitet nem tagadó, aktív korosztály, kiemelten a 35 éves kor alattiak és magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. E csoport alatt, két alcsoport határozható meg, a nagy gyalogos zarándoklaton résztvevők és a „hosszú hétvégés” szakaszolók köre.

A pályázat része, hogy a Mária Út turisztikai attrakcióját az Út menti településeken (a prémium utak kiinduló pontjaiban) Mária Út Pihenővel fejleszti. Az ingatlan tulajdonosa minden esetben a helyi Önkormányzat, az ingatlanon a fejlesztést a Mária Út Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) hajtja végre. Az Egyesület vállalja, hogy az elkészült pihenő parkot üzemelteti a pályázat teljes ideje alatt (2 év megvalósítás + 5 év fenntartás).

Az Észak-Magyarország régión áthaladó útvonal állomásai (egyben a projektmegvalósítás helyszínei) az alábbiak (abc sorrendben): Bér, Erdőkürt, Kozárd, Mátraszentimre, Nógrádsáp, Pálosvörösmart, Sámsonháza, Visonta, Vanyarc (részletes adatok a helyszínekről az adatlapban találhatóak).

A búcsújárás és a zarándoklat elsősorban tavasztól őszig szokásos, kiemelkedő „csúcsidőszakok” a fontos egyházi ünnepek (például Pünkösd, Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony) és a helyi búcsúk időpontjai. Ugyanakkor a Mária Út szakaszainak jelentős része télen is járható (Vízkereszt, Szent Borbála), ugyanakkor a tervezett fejlesztés nyomán növekszik az egész éves látogatottság.

A Mária Út két fő célcsoportja:

  • a hívő és vallásgyakorló katolikusok, és esetleg más felekezethez tartozó keresztények kor és társadalmi pozíció nélkül;
  • a hitet nem tagadó, aktív korosztály, kiemelten a 35 éves kor alattiak és magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. E csoport alatt két alcsoport határozható meg, a nagy gyalogos zarándoklaton résztvevők és a „hosszú hétvégés” szakaszolók köre.

További fontos célcsoport a fejlesztendő zarándok útvonal mentén dolgozó és működő szolgáltatók, akik a zarándokok számának növekedésének, és a fejlesztéshez való kapcsolódásuknak köszönhetően nagyobb bevételre tehetnek szert, így javulnak az életkörülményeik Magyarország egyik legelmaradottabb térségében.

A Mária Út Egyesület 2006-ban alakult. Magánszemély tagjainak száma 50 fő, és folyamatosan mintegy 400 önkéntes odaadó munkájára számíthat. Az Egyesület legfontosabb célja, hogy összegyűjtse és ápolja a magyarországi Mária kegyhelyeket, létrehozza és fenntartsa a Magyarországon átívelő Mária Zarándokutat, zarándoklatokat szervezzen, és részt vegyen az ehhez elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások működtetésében. Célja továbbá a hitélet támogatása, valamint a „Mária Ország” kultusz megismertetése és a keresztény élet értékrendjének elmélyítése a magyar lakosság körében, mindezt úgy végezve, hogy mindvégig megőrzi nyitottságát a nem hívők és a más felekezetiek irányában is. Ennek megfelelően a nem hívő kirándulók tömege a hívő zarándokokhoz hasonlóan fontos célcsoportja a projektnek.

A zarándokút fenntartás és szervezés tapasztalatai alapján ezért több beavatkozási pontot is azonosítottunk, amelyeket a projektben külön komponensekként határoztunk meg. Ezeken belül, a felhívás alapján megkülönböztetünk attrakciót és szolgáltatást. Maga a projekt három nagyobb elemre bontható, amelyek e szempontból az alábbiaknak megfelelően sorolhatóak be.

KomponensRövid leírásKategória
IT megoldások fejlesztése Egyrészt a Mária Út észak-magyarországi szakaszára nézve olyan portál készül, amely asztali számítógépek mellett okostelefonokra és tábla PC-kre is optimalizálva lesz. Tartalmilag az érintett régió zarándokútjáról készülnek útvonal leírások és javaslatok illetve csomagok a kapcsolódó egyéb attrakciókkal és szolgáltatásokkal. Másrészt zarándok guide készül GPS koordinátákkal, POI információkkal, multimédiás tartalommal az útvonalról. Harmadrészt zarándok akkreditációs rendszert alakítunk ki, amelyben a kapcsolódó attrakciókat és szolgáltatásokat akkreditáljuk, minősítjük. szolgáltatás
Mária Kertek kialakítása A projekt keretében 8 úgynevezett Mária Kertet alakítunk ki a régióra eső útvonal nyugati részén. Ezek a természetes anyagokból kialakított kis parkok a zarándokút útvonalán az elmélyülést, a lelki feltöltődést szolgálják, hogy a zarándoklat szerves részévé váljanak. attrakció
Szervezett zarándoklatok, vallásturisztikai szolgáltatások fejlesztése A Egyesület önkéntesei és a régió önként csatlakozó, kapcsolódó szolgáltatói, attrakció üzemeltetői számára kiadvány készül a zarándok-fogadásról a kiadvány személyes megismertetésével, felkészítéssel, tanácsadással. szolgáltatás

A projekt a pályázati felhívásban szereplő időtartamon belül, 23 hónap alatt valósul meg. Kezdő dátumát 2013.05.02-ára terveztük, a zárás napja pedig 2015.03.31. Annak érdekében, hogy a létrehozandó attrakciók és szolgáltatások mielőbb a zarándokok rendelkezésére állhassanak, a fejlesztéseket a projekt elejére ütemeztük. Tehettük ezt mindenekelőtt azért, mert számos feladat futhat párhuzamosan egymással, amelyek eredményei ütemezett időpontban futnak kapcsolódnak egymásba, létrehozva a tervezett szolgáltatást, attrakciót.

A projekt fenntarthatósága több szempontból is vizsgálható. A tervezett fejlesztés ingyenesen lesz használható a vendégkör számára, így a projekt jövedelmet nem termel a projektgazda számára. A kialakítandó attrakciók és szolgáltatások fenntartási költsége alacsony, évente bruttó 210 ezer forint anyagjellegű ráfordítást jelent, amelyhez még a termetett és fenntartott munkahelyek bérköltsége kapcsolódik.

A fejlesztés keretében létrehozott eredmények üzemeltetésére is kiemelt figyelmet fordít az Egyesület annak érdekében, hogy folyamatosan magas színvonalon tudjon szolgáltatni. Az eredmények a kialakításhoz képest nem igényelnek jelentős ráfordítást sem pénzben, sem emberi erőforrásban vagy időben. A létrehozandó elemek közül az internetes prémium portál és a Mária Kertek igényelnek üzemeltetési jellegű tevékenységet. Ennek a költségeit a megfelelő helyen be is mutatjuk.

A tevékenységeket illetően a portál üzemeltetése elsősorban a tartalmak frissítését jelenti, ha új útleírás készül, vagy új szolgáltatás, attrakció kapcsolódik be a zarándok turizmusba. Ezt a feladatot többek között a fenntartási időszakban alkalmazandó munkatársak látják majd el.