Megvalósítási javaslat kidolgozása

cikk

4.1 Projekt nélküli eset bemutatása

Tekintettel arra, hogy az igényelt támogatás meghaladja az 1 millió eurót, így az előírásoknak megfelelően bemutatjuk a projekt nélküli állapotot. A projekt megvalósítása nélkül a tervezett fejlesztések

 • elmaradnának, vagy
 • sokkal hosszabb idő alatt, kevesebb innovatív szolgáltatással, szűkített tartalommal valósulnának meg.

Az Egyesület a projekt nélküli esetben nem tud munkahelyeket teremteni és fenntartani. Nem számolunk olyan opcióval, hogy más ágazati szereplő megvalósítaná, hiszen egy ilyen jellegű, és ezen célcsoportoknak szánt fejlesztéseket nem lehet profitorientált módon végrehajtani, így ennek csak nonprofit formában van realitása.

Nehéz a tervezett fejlesztésnek a kapcsolódó, együttműködő szolgáltatóknál realizálódó forgalomnövekedését és az ebből eredő bevétel növekedést számszerűsíteni, de a projektnek ilyen hatásával is számolni kell. A projekt nélküli változatban ez a bevétel növekedés elmarad Magyarország egyik legelmaradottabb térségének kistelepülésein.

A projekt nélküli alternatíva pénzügyi bemutatása a költségtáblában található.

Projekt megvalósítás bemutatása

4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció, vagy szolgáltatás leírása

A projek tartalma három fő elemre, komponensre bontható:

 1. IT megoldások fejlesztése
 2. Mária Kertek kialakítása
 3. Szervezett zarándoklatok, vallásturisztikai szolgáltatások fejlesztése
  1. Az IT megoldások fejlesztése keretében a Mária Út észak-magyarországi szakaszához kapcsolódó online prémium portál jön létre hagyományos asztali PC-k böngészőire, és okostelefonokra, valamint tábla PC-kre optimalizálva. A portál további egyedi funkciói, szolgáltatásai:
   • interaktív zarándok guide, amely elsősorban okostelefonokon használható, és a kiválasztott útvonalak mentén található szolgáltatásokról, attrakciókról és hasznos információkról értesíti a felhasználót, valós időben, a túra közben. A zarándok guide GPS koordinátákkal, és multimédiás tartalommal (hang és videó anyagok) és szöveges útleírásokkal is segíti a zarándokot illetve a túrázót;
   • komplex turisztikai attrakciók kialakítása vallási turizmus csomagok, ajánlatok összeállításával. E szolgáltatás keretében a zarándokok és túrázni vágyók az igényeiknek (szállás, étkezés, múzeum, vonat csatlakozás) és képességeiknek (terepszint különbség, táv) megfelelő, előre összeállított csomagok közül választhatnak.
   • akkreditált szolgáltatók kereshetősége (ennek alapján az érdeklődő zarándok az igényeinek, ízlésének és pénztárcájának megfelelő attrakciókat és szolgáltatásokat kereshet és választhat);
   • számos további közösségi funkció is rendelkezésre áll majd. Így a projekt keretében előállítandó tartalom mellett a zarándokok és túrázók – moderálás mellett – maguk is feltölthetnek és közzétehetnek infomációkat.

 

  1. A nyolc Mária Kert kialakítása építési tevékenység. Összesen 8 800 m2-nyi, jelenleg használaton kívüli zöldfelületet töltünk meg élettel, azáltal, hogy a Mária Útra be- és kiszállási pontokat hozunk létre. A Mária Kertek körülbelül 95%-ban azonosak, de a helyi jellemzők és igények miatt lesznek különbségek. A telekméretek 700 és 1 340 m2 között szóródnak. Fontosabb közös jellemzőik:
   • Mária Kapu, imahely, Mária szobor;
   • vendégfogadó építmény, árnyék és esőbeálló;
   • családi pihenő, tűzrakóhely, fa ülőgarnitúrák;
   • parkolók (akadálymentesített is);
   • vízvételi lehetőség;
   • mesterséges világítás napenergia tárolással és hasznosítással;
   • információs tábla (szállás, távolságok, térkép, tömegközlekedési csatlakozás);
   • zöldfelület fejlesztés gyepesítéssel, növénytelepítéssel.

 

Az azbesztmentesítés témaköre a tervezett projektre nézve – annak jellege miatt – nem releváns. Jelen projekt gyalogos útvonal fejlesztésre irányul, de azon belül nem terjed ki nyomvonal és útjelzés kialakítására. A projekten belül nem tervezünk gépjármű beszerzést.

Mária Kertek rendezési terve
A kialakítandó Mária Kertek elrendezési terve

 1. A szervezett zarándoklatok, vallásturisztikai szolgáltatások fejlesztése témában létrejönnek az IT megoldásokhoz szükséges tartalmak, az Egyesület önkéntesei és a régió önként csatlakozó, kapcsolódó szolgáltatói, attrakció üzemeltetői számára kiadvány készül a zarándok-fogadásról a kiadvány személyes megismertetésével, felkészítéssel, tanácsadással, a zarándokturizmus minőségének javítása érdekében.

A három tervezett projekt elem úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy

 1. az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően olyan funkciók jönnek létre, amely megkönnyíti, és új, korszerű környezetbe helyezi a zarándokutak tervezését a csoportos és egyéni zarándokok számára. A dinamikus, interaktív tartalmakkal mindenki testreszabhatja a zarándoklatát, túráját, és minden vonatkozó, fontos információt is előre megkap. Okostelefonnal, tábla PC-vel pedig mindezeket a funkciókat a túra alatt is használhatja, és akár menetközben újraparaméterezheti a zarándoklatot (például túra lerövidítése, új tömegközlekedési kapcsolat keresése);
 2. a Mária Kertek új attrakciót hoznak létre és képviselnek a zarándokúton. Sokkal többek, mint pihenőállomás: a lelki feltöltekezés, elmélyülés, ima helyszíne, akár csoportos programokkal is.
 3. a zarándoklatok, vallásturisztikai szolgáltatások fejlesztése keretében a résztvevők alkalmassá válnak a magasabb szintű zarándoklatvezetésre és a mgfelelő, színvonalas vallási vendégfogadásra, az önkéntesek pedig az útfenntartásra, jelzésfestésre.

A zarándoklat és a túrázás évszaktól függetlenül folytatható. Ugyanakkor a tervezett fejlesztési elemek képesek hozzájárulni a szezonalitás további kiegyenlítéséhez azáltal, hogy az időjárási viszontagságokat ellensúlyozó, azokat enyhítő szolgáltatásokat nyújt, illetve tesz elérhetővé.

A létrehozandó attrakció és szolgáltatás teljes mértékben illeszkedik a desztináció illetve az attrakció meglévő arculatához. A Mária Út egyre ismertebb a célközönség körében, és egyedi, jól megkülönböztethető, ugyanakkor „korszerű” emblémája és arculata van, amit a projekttel is tovább szeretnénk erősíteni.

A tervezett fejlesztésből a turizmus időbeli koncentrációjára leginkább a Mária Kertek hatnak. Ezek nyitott, ezért akár éjszaka is minden korlátozás nélkül látogatható spirituális és pihenőhelyek lesznek. Egész évben ingyenesen igénybevehetők, amire szükség is lesz, hiszen a kirándulások, zarándoklatok egyáltalán nem korlátozódnak a nyári hónapokra. Sőt, a túrázáshoz a legkellemesebb időjárás a tavaszi és őszi időszak. A téli kirándulásnak pedig az egészségmegőrzés mellett (télen kevesebbet mozognak az emberek, így nagy szükség van a mozgásra) különleges hangulata van.

A zarándoklatok jellemzően több naposak is lehetnek, így a tartózkodási idő növeléséhez a tervezett fejlesztés többféleképpen is hozzájárul. A létrehozandó portál funkciói és tartalmai eddig soha nem tapasztalt részletességgel és könnyebbséggel segítenek megtervezni és tesre szabni az elképzelt zarándoklatot. Ilyen „háttértámogatással”, a túra közbeni esetlegességeket és bizonytalanságokat kiszűrve, a kritikus kérdéseket (szállás, ellátás, kedvezőtlen időjárás esetén menedék) előre megoldva sokkal inkább vállalkoznak hosszabb túrára a zarándokok.

A kialakítandó Mária Kertek még egy helyen sem működnek az országban, így már meglévő Mária Kertet nem tudunk bemutatni. Ez a fejlesztés először e pályázat keretében, az észak-magyarországi régióban, azon belül is a legkevésbé fejlett kistérségekben jelenik majd meg. Pályázatunk e komponense a Pályázati Felhívás A1.1 fejezet részcéljai közül az alábbiakhoz illeszkedik:

A látogatók számának ésszerű növelése, mind a Mária Kertek, mind a prémium online szolgáltatások révén. Ez utóbbi úgy hathat, hogy segítségével részletesen, kényelmesen megtervezhetőek a zarándoklatok, mind az egyes vallási, mind pedig az azon kívüli, az útvonalhoz közeli egyéb attrakciók és szolgáltatások előre feltérképezhetőek. A zarándok illetve a turista alaposan fel tud készülni a túrára, ami a páros vagy kiscsoportos zarándoklatok esetén is fontos, de nagyobb társaságok összeszervezése esetén elengedhetetlen.

Egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és szolgáltatások, illetve tematikus utak kialakításának és fejlesztésének ösztönzése: A Mária Út egyértelműen a tematikus utak kategóriájába esik, és jelen pályázat a meglévő zarándok út fejlesztésére, és nem kialakítására irányul. Ezen belül egymáshoz kapcsolódó, kiegészítő attrakciókat és szolgáltatásokat fejlesztünk. A tematikus út fejlesztésének a része, hogy az útvonalra eső szolgáltatók számára egységes zarándokfogadási, az egyesület önkéntesei számára pedig zarándoklatvezetési és útfenntartói módszereket bocsátunk rendelkezésre a látogatók elégedettségének javítása, és egyben a számuk növelése érdekében.

A projekt hozzájárul a turizmus időbeli koncentrációjának a csökkentéséhez, hiszen egész évben rendelkezésre álló, használható attrakció és szolgáltatás válik elérhetővé, amely a zarándoklat jellegéhez mérten, integráns módon emeli a tematikus út színvonalát.

Bár a fejlesztések használata ingyenes lesz a felhasználók számára, azok hosszú távon fenntarthatóak, hiszen – ahogyan a pénzügyi elemzésből is látszik – működtetésük, karbantartásuk, javításuk nem igényel olyan jelentős terhet (sem pénzben, sem egyéb erőforrásban), amelyet a pályázó Egyesület az eddigi működési adatai alapján ne tudna teljesíteni. Az online portál éves fenntartási költsége bruttó 10 000,- forint, amelybe a domain név és tárhely szolgáltatás tartozik bele. A Mária Kertek esetében pedig átlagosan évi 200 000,- forinttal számolunk a 8 helyszínre, amelybe a megelőző karbantartás (faápolás stb.), és az elhasználódott eszközök javítása, pótlása tartozik bele. Ez utóbbi költség is jellemzően anyagköltség, hiszen az Egyesület önkénteseivel végezzük majd el a munkát.

A célcsoport igényeinek megfelelőek, amit egyrészt a zarándokvezetési tapasztalatok, másrészt a versenytársak szolgáltatásainak fejlesztési irányai, valamint az elvégzett piackutatás eredményei is alátámasztanak.

A tervezett fejlesztés harmadik eleme, a zarándokfogadási módszerek terjesztése hozzájárul eddig fel nem fedezett, hanyagolt szolgáltatók bekapcsolásához, akik az észak-magyarországi régió legkevésbé fejlett részén húzódó Mária Út szakaszon vagy ahhoz közel a zarándoklathoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával emelhetik majd az egy turistára eső költést.

A projekt közvetlenül munkahelyet is teremt, hiszen a fejlesztés tartósan magas színvonalon tartása érdekében két fővel bővül az Egyesületben foglalkoztatottak száma. Az ő feladatuk lesz többek között az online prémium szolgáltatások tartalmának kezelése, frissítése.

A tervezett attrakció (vagyis a Mária Kertek) garantáltan egész évben, időjárástól függetlenül, korlátozás nélkül a zarándokok és turisták rendelkezésére állnak. Sőt, a telepítendő esőbeállóknak köszönhetően épp arra ösztönözheti a zarándokokat és turistákat, hogy útba ejtsék rossz időjárás veszélyes esetén. Az online szolgáltatások esetében még inkább kézenfekvő az egész éves használhatóság.

A prémium portál olyan innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít, amelyek a hazai zarándoklatok és kirándulás-szervezés terén egyedülállóak. Épp ezért ez pályázat pilot projektnek is tekinthető, amely sikere esetén kiterjeszthető a Mária Út további magyarországi, más régióban húzódó szakaszaira is. A többféle platfomon használható, tervezett zarándok guide például saját készítésű fénykép, hang és videó felvételekkel, GPS koordinátákkal, útleírásokkal segít a zarándoklat megtervezésében, végigjárásában. Az online portálon előre kiválaszthatóak lesznek azok a szolgáltatások, amelyek az adott csoport érdeklődésére tartanak számot, és róluk minden fontos információ megtudható.

A tervezett Mária Kertek egyedi, az adott helyszínekre jellemző sajátos értékekre épít, hiszen ezek a spirituális és pihenő parkok valamennyi érintett kistelepülésen szervesen illeszkednek majd a faluképbe (rendezett zöldfelület és a fa építmények, eszközök), valamint a helyi lakosok által is használhatóak.

A Mária Kertek közvetlenül, az online prémium portál illetve a zarándokokkal való foglalkozás módszerei közvetve hatnak a turisták átlagos tartózkodási idejének a növelésére. Egy-egy Mária Kertben korlátlan idejű tartózkodás is lehetséges, a csoportok tartalmasan akár egész napos, 4-6 órás programokat is tudnak csinálni. A projekt keretébenlétrehozandó összes Mária Kert meglátogatása és „rendeletetésszerű használata” csak több nap alatt lehetséges. A tervezett hosszabb idejű megállás a Mária Kert(ekben) pedig arra ösztönözheti a zarándokot és a kirándulót, hogy az adott településen még több időt eltöltsön akár más egyéb szolgáltatás igénybevételével, egyéb attrakció (például helyi templom) meglátogatásával. Ezen, sokak számára talán sohasem hallott, elmaradott településeken a tervezett fejlesztés nélkül kevesen állnak meg. A Mária Kertek rövidebb-hosszabb idejű megállásra késztetik a zarándokokat és turistákat.

A tervezett fejlesztés egyértelműen tartalmaz klímabarát elemeket, hiszen a Mária Kertekben rendezett zöldfelületek alakulnak ki, természetes anyagokból (fa, kő), a tájképbe, környezetbe illeszkedő módon, ahol a hulladékgyűjtés is szakszerű és kulturált módon megoldott lesz. A zarándoklat és túrázás önmagában is összekapcsolódik a természet szeretetével, megóvásával és a környezettudatos viselkedés gyakorlásával, amit a tervezett fejlesztés csak tovább erősít. A Mária Kertekben az esti világítás napenergia hasznosításával történik majd.

A pályázó Egyesület a desztinációban illetékes TDM szervezet teljes jogú tagjává válik, és ezt nyilatkozatban vállalja. Az Egyesület a taggá válást szándéknyilatkozatban vállalja.

A pályázati felhívás C.5.3. fejezetében szereplő további feltételeket is teljesíti a projekt:

 • szakmai együttműködések;
 • marketing stratégia megvalósítása a desztinációban működő TDM szervezettel;
 • már működő zarándok út része (a pályázó maga az érintett zarándokút egyesület);
 • a Mária Út szerepel a hivatalos, az egyház által a híveknek javasolt utak között;

A pályázati felhívásban az „Útikalauz a klímabarát turizmushoz” című kiadványból kiemelt négyféle lehetőségből valamennyi tevékenység megvalósítását vállalja az Egyesület:

 1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése terén, a megújuló energia hasznosítás keretében, a Mária Kertekben napenergiát összegyűjtő és raktározó (napelem), mesterséges világítási eszközöket telepítünk majd azon zarándokok részére, akik pirkadat vagy sötétedés idején (esetleg este) érkeznek.
 2. Maguk a Mária Kertek, vagy épen a papír kiadványok nagy részét kiváltó online információk alacsony ÜHG kibocsátású turisztikai terméknek minősülnek.
 3. Az alkalmazkodás terén a Mária Kertek a hőségnapok, vagy hőségriadó esetében a vendégfogadó és az esőbeálló építményekkel alacsonyabb hőmérsékletű fedett helyszíneket, árnyékolókat tud biztosítani a látogatók számára. A helyi beszálítói csoportokhoz való kapcsolódással ilyen körülmények esetén (de természetesen nem csak ilyenkor) hűsítő is biztosítható a túrázóknak, zarándokoknak.
 4. Az egyéb, klímatudatos tevékenységeknek az Egyesület a Mária Kertekben felhasznált természetes, a környezetbe illeszkedő anyagokkal (elsősorban fa és kő), és növénytelepítéssel tesz eleget. A kötelező nyilvánossági elemként felállítandó „B” típusú tábla állványát is fából tervezzük kiviteleztetni.

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei

4.4. Az üzemeltetés személyi feltételei

4.5. Együttműködő partnerek

A Mária Út és a projekt sem lehet sikeres együttműködések, partnerek nélkül. Az együttműködési megállapodást aláíró szervezetek széles köre és változatossága (az önkormányzattól a profitorientált szervezeten keresztül az egyházig) is jól mutatja mind az Egyesületünk, mind pedig a tervezett projekt népszerűségét és támogatottságát. A turisztikai attrakcióval és szolgáltatóval, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, egyházi jogi személyekkel és helyi beszállító rendszerekkel való partnerség együttműködési megállapodása a megvalósíthatósági tanulmány segédlet alapján készült. Az együttműködések tartalmát a megállapodások részletezik.

Az együttműködések kiterjednek a közös marketing tevékenységre, rendezvényszervezésre, valamint forgalmasabb hétvégéken, vallási ünnepek idején illetve több, nagyobb létszámú zarándoklatokon a Mária Út szellemiségéhez illeszkedő, ízléses és színvonalas emléktárgyak, kézműves tárgyak árusítására, továbbá helyben termelt gyümölcs, helyben készített, azonnal elfogyasztható élelmiszer árusítására a Mária Kertek mellett.

Az előírásnak megfelelően mellékeljük a nyilatkozatot arról, hogy az érintett helyszín a zarándokút nyilvántartásban szerepel.

4.6. Cselekvési ütemterv

A projekt a Pályázati Felhívás C1.1 pontja szerinti vallási turizmus fejlesztésére irányul, azon belül pedig a zarándokutak fejlesztésére, tehát egyetlen tématerületre irányul.

A Pályázati Felhívás C1.2 pontja szerinti, önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a projektgazda az alábbit tervezi megvalósítani:

 • A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló, környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (például kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpártárolók, kerékpár parkolók és támaszok).

A Pályázati Felhívás C1.3 pontja szerinti, önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül valamennyi releváns tevékenységet vállalja a projektgazda, konkrétan:

 • Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően.
 • A turisztikai attrakció illetve szolgaltatás piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció, az érintett TDM szervezettel együttműködve.
 • Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően.
 • Akadálymentesítés a Pályázati Útmutató C1.2 pontjának megfelelően.

Projektünkre nézve nem releváns:

 • Gyermekbarát és kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéről benyújtott projektek esetében, a C5.3. Egyéb speciális feltételekben foglaltak szerint.
 • Gyermekbarát projektelemek megvalósítása a Közép-dunántúli régió területéről benyújtott projektek esetében, a C5.3. Egyéb speciális feltételekben foglaltak szerint.
 • Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása bármely régió területéről benyújtott, kerékpárforgalmi létesítmény és/vagy kerékpáros turisztikai szolgáltatás fejlesztését tartalmazó projektek esetében, a C5.3. Egyéb speciális feltételekben foglaltak szerint.
 • Azbesztmentesítés.

A tervezett projekt kezdő napja 2013.05.02., a befejezése pedig 2015.03.31., vagyis a projekt időtartama 23 hónap. Így az alábbi sávos idődiagramban a megvalósítás első hónapja 2013 májusát, míg az utolsó hónapja 2015 márciusát jelöli. Az előkészítés időszaka 2012. augusztus-szeptember.

Az alábbi ütemezés tartalmazza a kötelező nyilvánosság keretében, a projektre nézve kötelező feladatokat is, hiszen azok szervesen kapcsolódnak a fejlesztés egy-egy fázisához. A projektmegvalósítást a fejlesztés három nagyobb komponensére bontva ábrázoljuk, melyek a(z)

 1. Informatikai fejlesztés
 2. Zarándokturizmus fejlesztése
 3. Mária Kertek kivitelezése

Az időütemtervet előkészítésre és megvalósítási szakaszra osztottuk. Az előkészítési szakasz ütemezése (2012. július-szeptember).

 Tevékenységek/HónapokElőkészítés
1. hó2. hó3. hó
1. Projekt előkészítés      
1.1 Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása      
1.2 Piackutatás      
1.3 Műszaki tervek elkészítése      
1.4 A beruházás bejelentése az eljáró hatóságnál      

A megvalósítási szakasz ütemezését az alábbi diagram mutatja be. Az 1. hónap = 2013. május, a 23. hónap = 2015. március. A függőleges vastag vonalak a naptári évek végét jelölik.

Az Egyesület a pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések közbeszerzési kötelezettségére vonatkozó szabályok (2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) g)) alapján közbeszerzési eljárást tervez lefolytatni az alábbi tevékenységek ellátására:

 1. 1. Informatikai fejlesztés
 2. Üzleti marketing tevékenység
 3. Turisztikai szakértői szolgáltatások
 4. Építés

Az alábbi gantt diagram hosszabb, az egyes tevékenységekt részletesen bemutató változatát mellékletként csatoljuk. Épp azért, mert ez egy összefoglaló változat, a részletesebb gantthoz képest nem változtattunk az egyes tevékenység számozásán, így a mellékelt diagramon is könnyen azonosíthatóak a lépések.

Gantt diagram

 Tevékenységek/HónapokMegvalósítás
1. hó2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.
  Projektindítás, beszerzések                                              
2.5 Informatikai fejlesztés                                              
2.5.3 Vallási turizmus csomagok, ajánlatok kifejlesztése                                              
2.5.4 Interaktív zarándok guide fejlesztés                                              
2.5.5 Mária út észak-magyarországi prémium interaktív portál létrehozása                                              
2.6 Zarándokturizmus fejlesztése                                              
2.6.1 Útfenntartási és jelzésfestési feladatokra való felkészítés                                              
2.6.2 Zarándoklat- és búcsúvezetési feladatokra való felkészítés                                              
2.7 Szolgáltatók zarándok-akkreditációs rendszerének a bevezetése                                              
2.8 Mária Kertek kivitelezése                                              
2.9 Üzleti marketingtevékenység                                              
3. Kötelező projektzárási tevékenységek                                              

4.7 Kockázatelemzés

A veszélyforrásokat a megvalósíthatósági tanulmány sablonnak megfelelően műszaki, jogi, társadalmi, pénzügyi, valamint intézményi kockázatokat vettük számba. Minden kockázat esetén két tényezőt különböztethetünk meg (bekövetkezés esélye, bekövetkezés esetén a hatás súlyossága). Minél magasabb a számérték, annál nagyobb a kockázat.

Specifikus, célzott beavatkozások tehetők akár a kockázat bekövetkezésének megelőzése érdekében, akár bekövetkezés esetén a „korrekciós” lépések megtételére. A projekt tervezése során arra törekedtünk (és természetesen erre törekszünk a megvalósítás során is), hogy lehetőleg megelőzzük a kockázatok bekövetkezését, hiszen ez a megoldás olcsóbb, mintha a bekövetkezés után a kárenyhítés kötné le a projektszervezet erőforrását, idejét, és a költségvetést.

Lehetséges hibaBekövetkezés esélye (1-5)Súlyosság (1-5)Tervezett intézkedés
MegelőzésreBekövetkezés esetén
Műszaki kockázatok
Tervezési és kivitelezési hiányosságok. 1 3 Megfelelő tervező kiválasztása. Alapos tervezés, előkészítés. Minőségi garanciák gyors és hatékony érvényesítése.
A szükséges anyagok (építési anyagok), illetve építési eszközök beszerzésekor nem megfelelő minőség, árak túlzott emelkedése. 2 3 Alapos tervezés. Folyamatos egyeztetés az építkezés kivitelezőjével. Folyamatos felügyelet.
A kivitelezés csúszása a berendezések meghibásodása, rossz munkaszervezés, munkaerőhiány stb. miatt. 1 4 Időbeli tartalékképzés, megfelelő munkaütemezés és feladatbeosztás. Tevékenység illetve idő átcsoportosítás.
Nem megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező (építés)/szállító (IT és szolgáltatások) megtalálása. 1 5 Körültekintő és megfelelő közbeszerzés. Munkafolyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén azonnali beavatkozás.
A Mária Kertek nem tudják betölteni funkciójukat, gyér az érdeklődés irántuk. 1 5 Nagy érdeklődésre számot tartó, meglévő igényt kielégítő projekt tervezése. Folyamatos népszerűsítés, promotálás.
Az informatikai megoldások, alkalmazások akadozása, megbízhatatlansága. 2 3 Alapos tervezés, szakemberek bevonásával. Körültekintő közbeszerzés, megfelelő alkalmassági kritériumok és referenciák meghatározásával. A teljesítés folyamatos felügyelete, teszt üzem. Azonnali hibajavítás, frissítés, esetleges újratervezés.
Jogi kockázatok
Vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, kötelezettségeknek, vállalásoknak való meg nem felelés. 1 4 A vonatkozó jogszabályok felderítése, megismerése. A hatályos jogszabályoknak való megfelelő tervezés. Folyamatos figyelemmel kísérés, kapcsolattartás
Vonatkozó jogszabályok, szabványok, előírások módosulása. 1 3 Jogszabályfigyelés. Jogszabályok, előírások folyamatos figyelése, kapcsolattartás.
Társadalmi kockázatok
Érdekelt felek (potenciális látogatók és közösség tagjai) kialakuló érdektelensége, együttműködési kedvük csökkenése. 1 5 Megfelelő, a valós igényekre alapuló marketingstratégia kdiolgozása. Folyamatosan megújuló szolgáltatások, megfelelő népszerűsítés, promotálás.
Lakosság ellenállása. 2 4 Sajtómegjelenések, eredmények folyamatos közzététele. Lakosság, környezet megfelelő tájékoztatása, kezelése.
Pénzügyi kockázatok
A támogatáshoz való hozzáférés csúszása. 1 3 Előleg igénylése. Átütemezés
A megvalósítási költségek alulbecslése. 1 5 Árajánlatokon és a piaci viszonyokon alapuló költségbecslés készítése. Költség-átcsoportosítás
Az elnyert támogatások mértéke kisebb az igényeltnél. 1 4 Szakmailag megalapozott tervezés. Az ÉMOP vonatkozó előírásainak (felhívás, útmutató, segédletek, GYIK stb.) betartása a tervezéskor is. Költség-átcsoportosítás
A projekt eredményeinek fenntartása pénzügyileg nem biztosított. 1 4 Alapos tervezés, az Egyesület teherviselőképességének megfelelő fenntartási vállalások. Az Egyesület támogatásainak, bevételeinek átcsoportosítása.
Intézményi kockázatok
Konfliktusok a Projektgazdán belül, vagy az együttműködő partnerekkel. 1 3 Alapos előkészítés, egyeztetés. Megállapodások, szerződések rögzítése. Egyeztetések, megbeszélések, folyamatos kapcsolattartás
Nem megfelelő a projektmenedzsment szervezet működése. 1 5 Megfelelő tapasztalat előírása. Folyamatos kontroll. Egyeztetések, megbeszélések, folyamatos kapcsolattartás.
Beszerzések, eljárások, megvalósítási szakaszok elhúzódása és/vagy meghiúsulása. 2 3 Folyamatos egyeztetések, megfelelő ütemezés és időbeli tartalékképzés, közbeszerzési dokumentáció precíz kidolgozása és alapos ellenőrzése, minőségbiztosítása, közbeszerzési terv készítése. Hibaok felderítése, tapasztalat hasznosítása, tevékenységek áttervezése, költségátcsoportosítás.
Új szereplők, munkatársak (az üzemeltetésben foglalkoztatott munkatársak) belépése. A korábbiaktól eltérő működési profil. 2 3 Beilleszkedés segítése, egyértelmű munkaköri leírások. Munkatársak megfelelő felkészítése az új feladatokra. A probléma átbeszélése az érintettekkel (mediáció).