A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

cikk

A Mária Út Közhasznú Egyesületet 2006. május 7-én magánszemélyek alapították a Mária Út – Via Mariae fenomén létrehozására. Az alapítók közül érdemes kiemelni Bencsik Jánost (országgyűlési képviselő, Tatabánya volt polgármestere, egykori államtitkár) és Dr. Szabó Tamást (volt országgyűlési képviselő, egykori miniszter, a Mária Rádió alapítója és elnöke).

Az Egyesület közhasznú tevékenységei:

 • tudományos tevékenység, kutatás;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • kulturális örökség megóvása;
 • műemlékvédelem;
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
 • euro-atlanti integráció elősegítése.

Az Egyesület legfontosabb célja, hogy feltárja és ápolja a magyarországi Mária kegyhelyeket, létrehozza a Magyarországon átívelő Mária Zarándokutat, zarándoklatokat szervezzen, és részt vegyen az ehhez elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások működtetésében. Célja továbbá a hitélet támogatása, valamint a „Mária Ország” kultusz megismertetése és a keresztény élet értékrendjének elmélyítése a magyar lakosság körében, mindezt úgy végezve, hogy mindvégig megőrzi nyitottságát a nem hívők és a más felekezetiek irányában is. A célok támogatása érdekében ingyenes kiadványokat hoz létre. A nemzetközi együttműködés érdekében kiépíti és erősíti a kapcsolatot nemzetközi mozgalmakkal, valamint más országok hasonló célú szervezeteivel. Tagsága nyitott, országos szervezésű. Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület további feladatainak tekinti a következőket:

 • Magyarország keresztény és kulturális értékeinek feltárása, kutatómunka végzése;
 • Magyarország keresztény, kulturális és természeti kincseinek népszerűsítése;
 • a műemlékek és kegyhelyek megmentése, megóvása érdekében támogatók szervezése;
 • a környezettudatosság fejlesztése, a természet védelmének előtérbe helyezése;
 • segítségnyújtás, tájékoztatás minden érdeklődőnek;
 • kapcsolattartás a keresztény, a műemlékvédelmi, a természetjáró, illetve a kartográfiai szervezetekkel.

A Mária Út magánszemély tagjainak száma 50 fő, és egy főállású alkalmazottat foglalkoztat. A Mária Út működtetésében és folyamatos fejlesztésében jelentős részben önkéntes munkára támaszkodik: folyamatosan mintegy 400 önkéntes közreműködésére számíthat az Egyesület. A Mária Út mint jelentős turisztikai attrakció működtetése professzionális megoldásokat igényel a logisztika, a marketing, a PR, a promóció és az utazásszervezés terén. Ezeket a megoldásokat, a befektetett munkát az önkéntesek révén tudja biztosítani az Egyesület, de bizonyos feladatokra külső szállítót, szakértőt kell igénybevennie.

A több közép-európai országot is érintő Mária Út elfogadott jele a stilizált „M” betű, valamennyi érintett országban.

pikto_tj_vm

Az Egyesület kezdeményezte a regisztrációját a tematikus turistautak európai szövetségébe.

A pályázó Mária Út Közhasznú Egyesület a 2007. évi CXXVII. törvény alapján nem jogosult ÁFA levonásra, ezért a pályázati költségvetést bruttó módon tervezte, és ennek megfelelően az igényelt támogatás összege is bruttóban értendő.

A pályázó non-profit szervezet, ennek megfelelően a felhívás B. pontja szerint a III-as körbe tartozik, és GFO besorolása 529-es.

A Pályázati Útmutató D3.1. j) pontja alapján a pályázó Egyesület mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól, mert a projekt nem beruházási célú (a támogatás kevesebb mint a fele kapcsolódik tárgyi eszközökhöz).

Az Egyesület által korábban végrehajtott turisztikai beruházás bemutatása

 ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0010
Megvalósítás helyszíne 4326 Máriapócs, Kossuth tér 25., hrsz 1. (Nyírbátori kistérség, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Megvalósítás időpontja 2009.01.01-201.09.09.
Megvalósítás költsége 51 150 656,- Ft
Forrása (saját forrás, hitel, támogatás) Európai Uniós támogatás (ERFA, ÚMFT)
Célja, indokoltsága A projekt célja a zarándok-turisták számának a növelése az észak-alföldi régióban, a zarándoklatok iránt megnövekedett igényre válaszul, a régióban jelenlévő zarándok-turisztikai potenciálra építve.
Outputok, eredmények, hatások 209 kijelölt és jelzett kilométernyi zarándokút. 4 000 zarándok a fenntartási idő végéig. 6 200 vendégéjszaka eltöltése a zarándokok által a fenntartási idő végéig.

Az Egyesületnek az elmúlt öt évben nem volt állami támogatásból megvalósított projektje, ezért az alábbiakban felsorolunk három, a szervezet életében jelentős projektet.

Projekt megnevezéseA megvalósítás időpontjaA projekt összes költsége (Ft)Támogatott projekt esetén program neveTámogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
A www.mariaut.hu honlap fejlesztése. 2010-2011. N.R. N.R. N.R.
Jelzésfestés, kitáblázás több helyszínen (Börzsöny, Nógrádmarcal, Budapest Városliget, Kőszeg-Csepreg) 2009-2011 N.R. N.R. N.R.
A Mária Rádióban kéthetente jelentkező saját műsor készítése 2011 N.R. N.R. N.R.

A projektgazda azonos a projekt keretein belül fejlesztendő attrakciót és szolgáltatást üzemeltető szervezettel. Ugyanakkor a fejlesztés nem a pályázó Egyesület saját tulajdonú ingatlanjain történik, ezért természetesen a megfelelő mellékleteket csatoljuk.

A Mária Út sohasem lehetett volna sikeres, ha nem állnak mögötte civil, önkormányzati vagy akár vállalkozási támogatások, együttműködés. Mivel az Egyesület nonprofit alapon, jellemzően az önkéntesek aktivitása révén működik, ezért természetszerűleg széles az együttműködő szervezetek tábora is. Számtalan szervezet és szerveződés van, amelyekkel korábban, a projekttől függetlenül is sikeres és gyümölcsöző a kapcsolat, de sokan aktivizálták magukat, és ajánlották fel az együttműködésüket a tervezett projekt sikere érdekében.

A Mária Útnak „helyet adó” túraútvonalakat fenntartó erdőgazdaságokkal, továbbá az útvonalon elhelyezkedő önkormányzatokkal és helyi civil szervezetetekkel is jó a kapcsolat.